[tintuc] 


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM XE MỚI


Bước 1: ĐÓNG THUẾ TRƯỚC BẠ

Chuẩn bị hồ sơ

· Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
· Hóa đơn GTGT( Hoá đơn hãng ) -> Đại lý (bản phô tô)
· Hóa đơn GTGT của Đại lý -> Khách hàng (bản chính)
 
· Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
 
· Đối với công ty tư nhân: DNTN: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
· Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.
· Phô tô 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên gửi phòng thuế.
· Tờ khai thuế trước bạ 2 bản: Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.
(Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế)
 
· Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.
Mức thuế trước bạ hiện hành:
 
Tại HCM
· Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 12% giá niêm yết.
· Xe bán tải đóng 7,2% giá niêm yết
Tại Hà Nội
· Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 12% giá niêm yết.
· Xe bán tải đóng 7,2% giá niêm yết\
Tại khu vực tỉnh lẻ
· Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 10% giá niêm yết.
· Xe bán tải đóng 6,2% giá niêm yết

Đóng thuế trước bạ
1. Mang toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế.
· Nếu là tư nhân: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi chủ xe có HK thường trú.
· Nếu là công ty tư nhân, DNTN: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký KD mới nhất
· Nếu là công ty LD/Người nước ngoài/VPĐDNN: Đến phòng thuế.
 
2. Đóng tiền và nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ.
 
3. Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao.


Bước 2: ĐĂNG KÝ XE

Chuẩn bị hồ sơ

· Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
· Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính)
· Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
· Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
· Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.
· Tờ khai thuế trước bạ & biên lai đóng thuế trước bạ.
· Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy
(Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng CSGTĐB khi đi đăng ký xe. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đăng ký)
· Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng CSGTĐB.
Lệ phí tiền biển
Xe ≤ 07 chỗ:
- Huyện thuộc tỉnh:1.000.000VND
- Thành phố: 2.000,000 VND
- TP HN & HCM: 20,000,000 VND
- Tiền biển xe bán tải 500.000 VNĐ

· Thời gian chờ nhận giấy đăng ký xe: Ước tính sau 2 ngày.
· Khi nhận lại giấy đăng ký xe, kiểm tra sự chính xác của các thông tin ghi trến giấy: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v.

Đăng ký xe

1. Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến phòng CSGTĐB.
2. Nộp hồ sơ
3. Chờ kiểm tra xe
4. Nộp tiền lệ phí đăng ký.
5. Bốc số tự động
6. Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.


Bước 3: ĐĂNG KIỂM XE

Chuẩn bị hồ sơ

· Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)
· Bộ số sườn, số máy
· Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo)
· Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển
(đối với xe kinh doanh vận chuyển hành khách)
· Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
· Lệ phí đăng kiểm: 340,000 VND
Phí đường bộ :
- Xe 4 đến 7 chỗ cá nhân: 1.560.000VNĐ/1 năm
Xe 4 đến 7 chỗ Công ty: 2.160.000 VNĐ/1 năm
· Xe có giấy đăng ký, được cấp Sổ đăng kiểm. Xe có giấy hẹn chỉ được cấp giấy hẹn.
· Khi có giấy đăng ký xe, mang cùng giấy hẹn đến nhận Sổ Đăng kiểm
· Kiểm tra lại Sổ đăng kiểm hoặc giấy hẹn đăng kiểm: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v

Đăng kiểm xe

1. Chạy xe đã được gắn biển số đến Trạm đăng kiểm xe.
2. Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.
3. Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra: Thắng, gầm xe, đèn, khí thải, v…v.
4. Chờ dán tem & nhận Sổ chứng nhận đăng kiểm.
 
  [/tintuc]


ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

CHỌN LOẠI XE LÁI THỬ:

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC